FRAS este operator de date cu caracter personal nr. 937307444171.